SAĞLIĞI GELIŞTIRME DERNEĞI 2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

1.Toplanti: 20 Eylül  2018 Saat 13:00 2.Toplanti: 30 Eylül 2018 Saat 13:00

GÜNDEM: 1-Açılış ve yoklama 2-Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi 3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4- Faaliyet Raporu ve Denetim Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması 5- Dilek ve Temenniler 6- Kapanış